ความฝันของใครน่าเชื่อได้ว่าบอกเหตุ หรือทำนายเป็นตัวเลขได้

            นอกจากความเชื่อเรื่องความฝันแล้ว คนไทยยังมีความเชื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้หญิงตั้งครรภ์ เชื่อกันว่าหากหญิงมีครรภ์ฝันจะแม่นกว่าคนธรรมดา ด้วยว่ามีพลังบริสุทธิ์อยู่ในตัว นอกจากนั้นหญิงมีครรภ์มีธรรมชาติในการนอนอยู่แล้ว จึงอาจฝันได้บ่อยขึ้น ทำให้มีการนำไปถอดรหัสหวยเลขเด็ด และหากบังเอิญถูกรางวัลขึ้นมา หญิงมีครรภ์คนนั้นก็แทบจะกลายเป็นเครื่องบอกหวยเด็ดของคนใกล้เคียงได้เลย นอกจากความฝันของหญิงมีครรภ์ ฝันของคนที่มีอิทธิพลต่อบ้านเมืองมักถูกนำมาถอดรหัสเป็นเลขเด็ดเสมอ บทสรุปความฝัน             จะเห็นได้ว่าความฝันนั้นเป็นความเชื่อของคนไทยมายาวนาน จากข้อสังเกต เป็นสถิติที่ไม่เป็นทางการเชื่อว่าความฝันบอกเหตุและทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้ ถึงกับเชื่อว่าหากฝันและตื่นขึ้นใหม่ ไม่ให้ขยับร่างกายอย่างรวดเร็ว หรือลุกไวเกินไป เพราะอาจทำให้ความฝันลางเลือน หรือคลาดเคลื่อนไปได้ คนโบราณจึงให้ค่อย ๆ ลุกเมื่อฝัน ค่อย ๆ ทบทวนความฝันก่อนจะบอกเล่าเพื่อการถอดรหัสเป็นตัวเลข…

Continue Reading