หวย: วิธีหาเลขเด็ด

            นักเล่นหวยไม่ว่าจะซื้อจากแหล่งใดก็ตาม เมื่อเข้าสู่วงการหวยแล้วก็จะหาเลขเด็ดให้ได้ในรอบ 15 วัน การหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จึงจำเป็นมาก เพื่อนำมาตัดสินใจเลือกซื้อตัวเลขเด็ดที่หมายตาว่าจะนำโชคมาให้ ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วการหา การเลือกแหล่งข้อมูลเลขเด็ดนั้นหลากหลายมาก และวิธียอดนิยมได้รวมไว้ที่นี่แล้ว

เลขเด็ดจากเหตุการณ์สำคัญและสิ่งของสำคัญในชีวิต

            นักเล่นหวยชาวไทยสามารถนำตัวเลขทุกตัวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตมาเป็นแหล่งที่มาเลขเด็ดได้ เช่น เหตุการณ์ที่เป็นมงคล บ้านเลขที่ (ขึ้นบ้านใหม่) ทะเบียนรถ (ซื้อรถใหม่) เวลาเกิด วันเกิด น้ำหนักลูก (เด็กเกิดใหม่) เหตุการณ์ไม่เป็นมงคล หรือเชื่อว่าเป็นเคราะห์ร้ายทะเบียนรถ (เกิดอุบัติเหตุ) อายุ ปีเกิด(งานศพ) เลขห้อง (เจ็บป่วย) นอกจากนั้นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ก็เป็นแหล่งที่มาของเลขเด็ดเพราะใกล้ตัว และการตัดสินใจซื้อแบบนี้มักมาจากความรู้สึกนั่นเอง ถึงกับมีนักเล่นหวยหลายคนเรียกเลขแบบนี้ว่าเลขตาม หรือเลขเฝ้า คือเฝ้าซื้อ ตามซื้อทุกงวด อย่างคนมีความหวังต่อเลขเด็ดประจำตัวว่าจะส่งรางวัลใหญ่มาสักที

เลขเด็ดมหามงคล เลขดังประจำปี

            เลขมงคล เลขมหามงคลนั้นมักเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น  วันเฉลิมพระชนม์ วันพระราชสมภพ พระชนมายุ พระชันษา วันสวรรคตของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ เกจิอาจารย์ พระสมณศักดิ์สูง เช่น ซื้อตัวเลข 13 จากวันที่ 13 ตุลาคมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สวรรคต หรือเลขทะเบียนรถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ต่าง ๆ วันก่อนหวยออกเป็นต้น

            เลขดังประจำปีคือเลขที่เกี่ยวกับวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปี เช่น เดือนมกราคม จะใช้เลข 16 จากวันครูแห่งชาติ เลข 25 จากวันกองทัพไทย หรือในเดือนมิถุนายน นักเล่นหวยจะใช้ข้อมูลเลขมงคลเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 (สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ อัมพร อมฺพโร) ได้แก่  เลข 20, 12, 26, 70, 89, 68, และ 0197 ซึ่งมาจาก ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20, วันสถาปนาตำแหน่งวันที่ 12 ก.พ., วันพระราชสมภพ 26 มิถุนายน 2470 พระชันษา 89 พรรษา 68 และทะเบียนรถประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ร.ย.ล. 0197